Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία
για Ενήλικες
Η δουλειά που κάνουμε στον Χώρο Προσωπικής Ανάπτυξης: Ανοιχτό Σχολείο είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι με πυξίδα τις ανθρώπινες σχέσεις, το συναίσθημα, την ανθρωπιά, την εμπιστοσύνη.

Ένα ταξίδι στο οποίο όλοι μπορούν να συμμετέχουν και που σκοπό έχει το προσωπικό μεγάλωμα ανεξαρτήτως ηλικίας και ρόλου.

Μάθετε περισσότερα επιλέγοντας μια από τις παραπάνω εικόνες.