Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς


Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή.
Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση.

William Arthur Ward, 1921-1994Δυναμική Ομάδας


Συναντήσεις:
θα ανακοινωθεί

Κατανοώντας βαθύτερα τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα…
διδάσκοντας αποτελεσματικότερα

Όταν ο εκπαιδευτικός καταφέρει να κατανοήσει τις δυναμικές που αναπτύσσονται στην τάξη του , τότε έχει στα χέρια του ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που τον βοηθάει να συντονίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα. Έχει το κλειδί για μια πετυχημένη τάξη , που οι μαθητές θέλουν να μάθουν , υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας, ομαδικότητας και αλληλοσεβασμού και παράλληλα η ομάδα αντέχει να βγάλει τη δυσκολία , να την επεξεργαστεί και να την αξιοποιήσει προς όφελος όλων των μελών της.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα:

  • να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις κρίσεις που αναδύονται στην τάξη
  • θα μπορούν να κατανοούν τα βαθύτερα αίτια πίσω από τις κρίσεις
  • θα μπορούν να συντονίσουν καλύτερα την ομάδα τους
  • θα έχουν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν για να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο μαθησιακό κλίμα
  • θα μπορούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα να βγάλουν περισσότερη ύλη
  • θα μπορούν να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τον μαθησιακό χρόνο