Φωτεινή Λοΐζου, MSc

Ψυχολόγος και Νηπιαγωγός

Η Φωτεινή Λοΐζου είναι απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον τη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Από το 2009 εκπαιδεύεται στο ΑΚΜΑ (Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου) στη συστημική προσέγγιση και την ομαδική διεργασία. Το 2012 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκτοτε εργάζεται και ως Νηπιαγωγός. Από το 2004 έχει εργασθεί, τόσο ως ψυχολόγος όσο και ως νηπιαγωγός, σε ποικίλα εκπαιδευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά πλαίσια, όπως Σχολές Γονέων, Συμβουλευτικό Σταθμό Δήμου Αθηναίων, Ιδιωτικά Σχολεία, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Ο κύριος τομέας ενδιαφέροντός της είναι η πρόληψη, μέσω της λειτουργίας ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων όλων των ηλικιών, με εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη, τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας.