Εργαστήρια Αυτοεκτίμησης για Παιδιά & Νέους


Μέσα από τη δουλειά που γίνεται στο χώρο μας δίνουμε στα παιδιά και στους νέους τα εφόδια που χρειάζονται για να μπορούν σταδιακά να εντοπίσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματα τους.

Αν θέλετε να έχετε παιδιά που …