Ομιλίες


Εδώ και 30 χρόνια οργανώνουμε ομιλίες και συνέδρια για εκπαιδευτικούς και όχι μόνο. Για μας είναι πολύ σημαντικό οι ομιλητές μας να είναι επιστημονικά καταρτισμένοι και παράλληλα να έχουν την ικανότητα να κρατoύν το ενδιαφέρον των ακροατών καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας.

Οι συνεργάτες του Χώρου Προσωπικής Ανάπτυξης: Ανοιχτό Σχολείο πραγματοποιούν ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια ενός νέου, συστημικού τρόπου λειτουργίας και επίλυσης των θεμάτων που μας απασχολούν.Ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλους ομιλιών που έχουμε πραγματοποιήσει: