Άρθρα για την εκπαίδευση


«Ο δάσκαλος……, δεν είναι από τη γνώση του που σας προσφέρει, αλλά μάλλον από την πίστη του και την αγάπη του.
Αν είναι πραγματικά σοφός, δεν θα σας ωθήσει να μπείτε στον οίκο της δικής του σοφίας. Αλλά μάλλον θα σας οδηγήσει στο κατώφλι της δικής σας διάνοιας.»

Kahlil Gibran, "Ο Προφήτης"


Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας/ Σεξουαλική Αγωγή

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που ο έφηβος θα αντιμετωπίσει τα διάφορα θέματα γύρω από το σεξ και θα ρυθμίσει τη σεξουαλική του συμπεριφορά, καθώς πλησιάζει στη σεξουαλική ωριμότητα. Η συνέχεια εδώ


"Η Ομάδα που λέγεται τάξη… Βλέποντας τα πράγματα αλλιώς"

H δομή της ομάδας αλλά και ο τρόπος που ο εκπαιδευτικός μπαίνει μέσα σε μια τάξη παίζει καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργικότητα και την ψυχοσύνθεση της ομάδας στο σύνολό της αλλά και του κάθε μέλους χωριστά.

Η τάξη είναι μια μικρή ομάδα, και όπως κάθε μικρή ομάδα την διέπουν κάποιες αρχές και κάποιοι κανόνες. Όταν μιλάμε για ομάδα δεν μιλάμε μόνο για το άθροισμα των μερών της. Η τάξη δεν είναι μόνο ο καθηγητής, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Γιώργος κτλ, είναι και κάτι παραπάνω, είναι και η δυναμική που η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργεί. Η συνέχεια εδώ