Χώρος Προσωπικής Ανάπτυξης: Ανοιχτό Σχολείο

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 
2014-2015

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣαββάτοΚυριακή
10:00-12:00 Ομάδα Γονέων (ανά 15 μέρες) 10:00-12:00 Θεραπευτική Ομάδα
11:00-12:40:
 
Εργαστήριο Αυτοεκτίμησης  παιδιά 7-11 ετών (ανά 15μέρες)

 
15:00-17:00 Εργαστήριο για γονείς και παιδιά μαζί
17:00-18:40:  Εξερευνητές συναισθημάτων (για παιδιά 7-11 ετών)17:00-18:30
Συναισθήματα και Τέχνες (για παιδιά 4-6 ετών)
18:00-20:00: Σεμινάρια γονέων (1φορά το μήνα)
19:00-21:00: Ομάδα Γονέων (ανά 15 μέρες)
20:00-22:00: Θεραπευτική Ομάδα