Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Φεβρουάριος 2015

Για ενήλικες

Τρίτη 24, 10:00-12:00
Έναρξη Ομάδας μαμάδων (συναντήσεις ανά 15 μέρες)

Τετάρτη 25, 19:00-21:00
Έναρξη Ομάδας γονέων (συναντήσεις ανά 15 μέρες)

Σάββατο 28, 15:00-17:00
Βιωματικό εργαστήριο σύνδεσης νου και  σώματος

Για παιδιά

Κυριακή 15, 11:00-12:30

Έναρξη εργαστηρίου για παιδιά 7-11 ετών: εργαστήριο αυτοεκτίμησης  *


Σάββατο 28, 11:00-12:30

Έναρξη εργαστηρίων για παιδιά 3-6 ετών: Τo ταξίδι των συναισθημάτων *

Μάρτιος 2015

Για εκπαιδευτικούς
Δευτέρα 16 &30 , 18:00-20:00
“Αντιμετωπίζοντας τις αγωνίες μας μέσα και έξω από την τάξη”

Για ενήλικες
Δευτέρες
19: 30-21:30:
Ομάδας αυτογνωσίας
20:00-22:00: Ομάδα μπαμπάδων (ανά 15 μέρες)

Τρίτες 10:00-12:00
Ομάδα μαμάδων (ανά 15 μέρες)

Τετάρτες 19:00-20:00
Ομάδα γονέων (ανά 15 μέρες)

Παρασκευή 27, 18:30-21:00
Δημιουργικά απογεύματα παρέα

Σάββατο 28,
15:00-17:00
Βιωματικό Εργαστήριο σύνδεσης νου και  σώματος

Για παιδιά και εφήβους

Κυριακή 1, 15, 29, 11:00-12:30

Για παιδιά 7-11 ετών: εργαστήριο αυτοεκτίμησης 


Σάββατο 7, 14,  21, 28 Μαρτίου

Για παιδιά 3-6 ετών: Το ταξίδι των συναισθημάτων 


Σάββατο 28, 11:00-13:00

Εργαστήριο εφήβων


Για γονείς και παιδιά μαζί

Σάββατο 7 και 28, 12:40-14:40:

Εργαστήρια για γονείς και παιδιά 7-11 ετών: Παίζοντας μαζί …μεγαλώνουμε (3 συναντήσεις)


Παρασκευή 13, 20 & 27, 17:00-18:30

1ος κύκλος εργαστηρίων για παιδιά 4-7 ετών και γονείς:  «Δυο κουκιά κι ένα ρεβίθι….νάτο και
το παραμύθι!»

Απρίλιος 2015

 
Για ενήλικες
Δευτέρες
19: 30-21:30: Ομάδας αυτογνωσίας
20:00-22:00: Ομάδα μπαμπάδων (ανά 15 μέρες)

Τρίτες 10:00-12:00
Ομάδα μαμάδων (ανά 15 μέρες)

Τετάρτες 19:00-20:00
Ομάδα γονέων (ανά 15 μέρες)

Σάββατο 4, 15:00-17:00
Βιωματικό εργαστήριο σύνδεσης νου και  σώματος

Για παιδιά και εφήβους
Κυριακή 5 & 19, 11:00-12:30
Για παιδιά 7-11 ετών: Εργαστήριο αυτοεκτίμησης 

Σάββατο 4, 11:00-12:30
Για παιδιά 3-6 ετών: Το ταξίδι των συναισθημάτων 

Σάββατο 4 & 25, 11:00-13:00
Εργαστήριο εφήβων

Για γονείς και παιδιά μαζί
Τρίτη 7, 18:00-19:00
Αφήγηση παραμυθιού για γονείς και παιδιά 4-11 ετών

Σάββατο 18, 12:40-14:40
Εργαστήρια για γονείς και παιδιά 7-11 ετών: Παίζοντας μαζί …μεγαλώνουμε (3 συναντήσεις)