Καλοκαιρινά Εργαστήρια  Αυτοεκτίμησης για
παιδιά 3-6 & 7-12 ετών